Informacja

Od miesiąca czerwca 2013 roku nastąpi zmiana miejsca prowadzenia dyżurów przez specjalistę terapii uzależnień Zdzisława Ustrzyckiego. Spotkania odbywać się będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 18 dwa razy w miesiącu, w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 17:00 według poniższego harmonogramu:

03.06.2013    12.08.2013    07.10.2013    02.12.2013

10.06.2013    19.08.2013    21.10.2013    16.12.2013

01.07.2013    02.09.2013    04.11.2013

15.07.2013    16.09.2013    18.11.2013

Powrót