NABÓR WNIOSKÓW - PRZEDŁUŻONY!

Urząd Miejski w Nowej Rudzie informuje, że przedłuża do dnia 28 lutego 2018 roku trzeci nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda. Przedłużenie naboru przede wszystkim ma na celu umożliwienie złożenia wniosków przez osoby które oczekują na pozwolenie na budowę instalacji gazowej.

Tryb postępowania oraz zasady określone zostały w Regulaminie udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyjętego uchwałą Nr 309/XXXIV/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 maja 2017 roku.

 

 

 

Powrót


 
 
NOWA RUDA Urząd Aktualności NABÓR WNIOSKÓW - PRZEDŁUŻONY!