UMOWA NA DOFINANSOWANIE - PODPISANA

Od czerwca br. Gmina Miejska realizuje program zwalczania niskiej emisji, poprzez dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania na ekologiczne. Aktualnie realizowany jest III nabór. W poprzednich dwóch etapach wpłynęło 136 wniosków mieszkańców o dofinansowanie. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz władze Nowej Rudy zadeklarowały 25 procentowe wsparcie, tworząc łączną dotację na poziomie 50 % (!).

We wtorek 14 listopada, burmistrz Tomasz Kiliński podpisał umowę pożyczki (121.803,94 zł) z WFOŚiGW, na realizację programu. Ograniczenie niskiej emisji a tym samym poprawa jakości powietrza w Nowej Rudzie, jest dla nas sprawą priorytetową - mówi burmistrz Tomasz Kiliński. Wskaźniki zanieczyszczenia w sezonie grzewczym są nieubłagalne dla rejonów południowej Polski w tym także naszego miasta. Jako samorząd wykorzystujemy wszystkie możliwe formy poprawy niekorzystnej sytuacji, czego m.in przykładem jest dzisiejsza umowa. Już teraz chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się w proces poprawy jakości powietrza w mieście, jednocześnie zachęcajac kolejnych mieszkańców do udziału w programie – podsumowuje burmistrz.

Zasady naboru wniosków nawww.um.nowaruda.pl w zakładce „ważne ogłoszenia” oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie zakładka „ochrona środowiska”, zakładka „dotacja – zmiana sposobu ogrzewania”. Wszelkie informacje pod numerem tel. 74 872 0345

 

 

Powrót


 
 
NOWA RUDA Urząd Aktualności UMOWA NA DOFINANSOWANIE - PODPISANA