SPOTKANIE WS. GAZYFIKACJI

W poniedziałek (13.11) w noworudzkim ratuszu, odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa z mieszkańcami ulic: Ogrodowa, Błotna, Demokratów, Graniczna, Górna i Mickiewicza. 

Aktualnie Spółka prowadzi gazyfikację ulic: Bohaterów Getta, Sądowej, Kopernika, Sybiraków, Wrześni, Lipowej, Żeromskiego i Demokratów. Zebraniu dotyczącemu II etapu rozbudowy sieci gazowej w w/w części miasta - przewodniczył burmistrz Tomasz Kiliński.

Główne ustalenia II etapu gazyfikacji to m.in.: wskazanie opłaty za przyłączenie na poziomie ok. 2 tys. złotych netto. Po stronie PSG leży doprowadzenie i wykonanie projektu rury gazowej zasilającej wraz z przyłączem do szafki z gazomierzem, na granicy nieruchomości. Koszty instalacji gazowej (od szafki) - ponosi odbiorca. Za wymagane przeglądy okresowe, odpowiedzialny jest zarządca danego budynku. W przypadku wspólnot mieszkaniowych, wskazana wyżej kwota „doprowadzenia” gazu, dzielona jest na rodziny zamieszkujące daną nieruchomość.

Wnioski o wydanie warunków przyłączenia wraz z mapą posesji, składać należy do końca bieżącego roku na adres - Zakład Gazowniczy Wałbrzych ul. Kościuszki 1, bądź dostarczyć do Urzędu Miejskiego (Rynek 11 pok. 210). Jak przekonują przedstawiciele PSG, ewentualna realizacja zadania, odbędzie się w 2019 roku, wtedy też należy uiścić opłatę przyłączeniową. Od ilości wniosków i zawartych umów, zależeć będzie realizacja tego zadania, dlatego też zapraszamy mieszkańców do aktywnego udziału.

Na zakończenie poniedziałkowego spotkania, burmistrz podziękował za duże zainteresowanie przedsięwzięciem oraz podkreślił konieczność wdrażania planów gospodarki nisko-emisyjnej. Miasto chce wykorzystać środki z UE na likwidację niskiej emisji, które pomogą mieszkańcom zaangażować się w cały proces.

 

Szczegółowe informacje(tutaj)

 

MIESZKASZ W DROGOSŁAWIU I JESTEŚ ZAINTERESOWANY PODŁĄCZENIEM DO SIECI GAZOWEJ? - ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE!!!

/12 GRUDNIA/ GODZ. 14:00 / SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

 

 

 

Powrót


 
 
NOWA RUDA Urząd Aktualności SPOTKANIE WS. GAZYFIKACJI