Wóz bojowy

Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 774 900,00 PLN

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 80 000,00 zł w formie dotacji.

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

www.wfosigw.wroclaw.pl

Powrót