Telefony alarmowe

 • TELEFON ALARMOWY - 112
 • POLICJA - 997
  Komisariat Policji w Nowej Rudzie - 074 872 44 31
 • STRAŻ MIEJSKA - 074 872 51 51, 0 501 054 667
 • STRAŻ POŻARNA - 998
  Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Nowej Rudzie - 074 873 53 00
 • POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
  Baza pogotowia w Nowej Rudzie - 074 872 92 27
 • POGOTOWIE GAZOWE - 992
  Nowa Ruda - 074 872 44 87
 • POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991
  Nowa Ruda - 074 872 25 86
 • POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
  Nowa Ruda - 074 872 23 45

Awarie związane z oświetleniem ulicznym prosimy zgłaszać:

 • do godz. 15.30 do Urzędu Miasta pod numerem 074 872 0340
 • po godz. 15.30 do Straży Miejskiej pod numerem 074 872 51 51

Powrót