Informacje MCZK

Informacje dla osób powracających / wyjeżdżających za granicę

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO DLA OSÓB UDAJĄCYCH SIĘ DO KRAJÓW, W KTÓRYCH STWIERDZONO PRZYPADKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI

Należy bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia, ściśle przestrzegać reżimu sanitarnego, a w szczególności:

 • unikaj bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne; kiedy sam jesteś chory, zachowuj odpowiednią odległość od innych osób, tak aby chronić je przed zachorowaniem,
  jeśli wystąpią u ciebie objawy grypopodobne (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła),  pozostań w domu,
  kiedy kaszlesz i kichasz, przykrywaj usta i nos chusteczką, to pomoże zapobiec zakażeniu wirusem innych osób,
  myj często ręce wodą z mydłem,
  unikaj dotykania oczu, nosa i ust (wirusy i bakterie często rozprzestrzeniają się, gdy ludzie dotykają skażonych powierzchni, a potem oczu, nosa i ust).

Ponadto zaleca się:

 • w przypadku wystąpienia objawów chorobowych (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła) natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z KRAJÓW, W KTÓRYCH STWIERDZONO PRZYPADKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI

 
W przypadku wystąpienia w okresie około 10 dni od powrotu do kraju objawów chorobowych (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła) należy niezwłocznie udać się do lekarza POZ, najbliższego szpitala zakaźnego lub innej placówki leczniczej i poinformować o historii podróży.
oprac. J. Poźniak

Jadłodajnie, schroniska i noclegownie

POWIAT KŁODZKI

 • Jadłodajnia – 150 posiłków dziennie
  57-300 Kłodzko, ul Łukasińskiego 57
  CARITAS Diecezji Świdnickiej, tel. 074 851 25 04
 • Jadłodajnia – 200 posiłków dziennie
  57-400 Nowa Ruda, ul. Aleksandra Fredry 6
  CARITAS Diecezji Świdnickie, tel. 074 851 25 04
 • Jadłodajnia (Bar KAKTUS) – 50 posiłków dziennie
  (za skierowaniem OPS)
  57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 2, tel. 074 811 03 02
  Ośrodek Pomocy Społeczny, tel. 074 811 02 66
 • Noclegownia dla Mężczyzn – 20 miejsc
  57-300 Kłodzko, ul Łukasińskiego 57, tel. 074 865 93 25
  Polski Komitet Pomocy Społecznej, tel. 074 867 22 94
  Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 074 867 37 56
 • Noclegownia dla Mężczyzn – 8 miejsc
  57-400 Nowa Ruda, ul. Obozowa 4a, tel. 074 872 10 56, wew. 12
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 074 872 10 56

Czytaj więcej...


Uwaga - MENINGOKOKI

Sepsa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowch, niedosłyszenie czy niedowład kończyn to najczęstsze skutki działania groźnej bakterii – meningokoka.

Jak dochodzi do zakażenia? Do zakażenia może dojść na skutek kontaktu z osobą chorą lub z bezobjawowym nosicielem. Przenoszenie meningokoków odbywa się podobnie jak w przypadku wielu infekcji:

 • drogą kropelkową, podczas kaszlu lub kichania,
 • przez bezpośredni kontakt z wydzieliną dróg oddechowych chorego (np. pocałunek),
 • pośrednio, np. poprzez picie ze wspólnego naczynia, wspólne jedzenie jabłka itp.,
 • poprzez wspólne palenie jednego papierosa.

Czytaj więcej...


Numer alarmowy 112

Przystąpienie do Wspólnoty Europejskiej nałożyło na Polskę obowiązek wprowadzenia w życie decyzji Rady Europy nr 91/396/EEC z dnia 29 lipca 1991 r. Powyższa decyzja zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia jednego numeru alarmowego 112 na terenie całej Unii Europejskiej. Numer ten w wielu krajach UE został wprowadzony wiele lat temu, kontaktować się z nim można w języku danego kraju. Stosownie do powyższej decyzji w Polsce został wprowadzony bezpłatny numer 112, który obsługuje teren miasta poprzez Komisariat Policji w Nowej Rudzie. Informacje o zaistniałych zdarzeniach kierowane są na numer alarmowy 112 , skąd dyżurny operacyjny Komisariatu Policji przekazywał je będzie do odpowiednich służb ratowniczych. Uruchomienie numeru 112 nie powoduje likwidacji dotychczasowych numerów alarmowych 997, 998, 999, dlatego też numer alarmowy 112 należy wykorzystywać, wtedy, kiedy nie umiemy zdefiniować zagrożenia w wymiarze trzech numerów alarmowych tj.: 998- straż pożarna, 997 - policja, 999 - pogotowie ratunkowe.

Czytaj więcej...